Huishoudelijk reglement

Van toepassing op al onze massagebehandelingen.

  • Massagepraktijk Doorduyn is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.
  • Een massagebehandeling wordt alleen volgens afspraak gehouden.
  • Bij het afzeggen van een afspraak korter dan 24 uur of niet afzeggen dient er toch betaald te worden.
  • Mobiele telefoons staan uit tijdens de behandeling. In overleg kan hier natuurlijk van afgeweken worden.
  • Bij twijfel over een eventueel bestaande aandoening of blessure kan de behandeling worden aangepast of zo nodig gestaakt. In het geval dat er gestaakt moet worden, zijn vervolgbehandelingen mogelijk zodra uw behandelend specialist hierin zijn toestemming geeft.
  • Voor aanvang van een eerste behandeling worden er een aantal vragen gesteld m.b.t. uw sportieve, medische en persoonlijk relevante verleden. Deze gegevens zullen nooit zonder uw toestemming verstrekt worden aan derden.
  • Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut of specialist kan ik u vragen met hem/haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast kan worden of aangepast moet worden.
  • Eventueel medicijngebruik dient u aan mij mede te delen.